Tingimused

Läti Vabariigi seadusandlusega nähakse ette, et veebipoe omanik peab lahti seletama kauba kohaletoimetamise ja tagastamise tingimused ning taganemisõiguse. Selliselt lahti seletatud tingimusi nimetatakse kauglepinguks (valitsuse määrus).

Kaugleping

Selles veebipoes pakutavate kaupade müüja (edaspidi „müüja“) ja tellimust esitav isik (edaspidi „ostja“) sõlmivad alljärgneva lepingu:Müüja kohustub müüma ja tarnima kauba ostjale vastavalt ostja tellimusele.

Kohaletoimetamise ja kaupade eest tasumise kord

Ostja tellib kaupu selle veebipoe internetilehe kaudu, märkides ära tellitavate kaupade tüübi ja koguse. Ostjal on võimalus toote eest tasuda veebipoodi integreeritud maksevahendite abil või makstes müüja poolt koostatud ja ostjale e-posti teel saadetud arve alusel. Arve koostatakse elektrooniliselt ja see kehtib ilma allkirjata.

Olles saanud tellimuse, võtame ostjaga ühendust, et anda teavet tellimuse täitmise edenemisest. Makse laekumisel tellimus komplekteeritakse ja saadetakse ostja poolt valitud Omniva pakiautomaati.

Tarneaeg sõltub Omniva pakiautomaatide täituvusest (keskmiselt 1–3 päeva). 

Taganemisõigus

Ostjal on õigus kauba ostust taganeda 14 kalendripäeva jooksul alates kauba kättesaamise hetkest, saates müüjale taganemisavalduse. Müüja saadab ostja soovil taganemisavalduse vormi e-posti teel.

Ostja on kohustatud tagastama kauba müüjale 7 päeva jooksul pärast taganemisavalduse saatmist. Kõik kauba müüjale tagastamisega kaasnevad kulud kannab ostja.

Ostja ei saa taganemisõigust kasutada, kui:

  • tellitud kaup on oma tüübilt selline, mida ei saa tagastada või on see on kiiresti riknev või ära tarbitav (sh hügieenikaubad, kosmeetika);
  • ostetud on toidulisandeid, käsimüügiravimeid ja meditsiinikaupu, mis nõuavad erilisi säilitamistingimusi (niiskuse, valguse, temperatuuri piirangud vms);
  • ostja on avanud kauba pakendi või pakend või kaup on kahjustatud.

Läti Vabariigi tarbijaõiguste kaitse seaduse paragrahvi 12 lõikes 6 sätestatakse, et „taganemisõiguse kasutamiseks kuluval ajal vastutab toote kvaliteedi ja ohutuse säilitamise eest tarbija“. Müüja jätab endale õiguse keelduda ostja taganemisõigusest või pidada kinni hüvitis, mis katab toote hooletust kasutamisest või kasutusjuhiste mittejärgimisest tekkinud kahjustused või toote originaalpakend kadumisest või oluliselt kahjustatud pakendist tekkinud kahju.

Andmetöötlus

Sisestades tellimuse vormistamisel vajaliku teabe, kinnitab ostja, et annab nõusoleku oma isikuandmete töötlemiseks antud tellimuse vastuvõtmisel ja tellitud kauba tarnimisel, vastavalt Läti Vabariigi seadusandlusele. Teabe sisestamisega annab ostja nõusoleku tellimuse töötlemisega seotud teadete saatmiseks tema poolt määratud e-posti aadressile.